روند اخذ گواهینامه CE

هزینه اخذ استاندارد CE

هزینه اخذ گواهینامه CE

متقاضیان اخذ گواهینامه CE جهت برآورد هزینه اخذ گواهینامه CE ابتدا میبایست مشخص نمایند توسط چه مرجع صدوری تحت چه اعتباری میخواهند گواهینامه CE داشته باشند . هزینه اخذ گواهینامه CE توسط مراجع مختلف همینطور محصولات متفاوت فرق داشته . چنانچه متقاضی خواهان دریافت گواهینامه CE اورجینال باشد میبایست بالاترین هزینه بابت گرفتن CE اورجینال پرداخت نماید . هزینه اخذ گواهینامه CE خوداظهاری نسبتا پایین تربوده بلحاظ اینکه مرجع صدور براساس اطلاعات متقاضی گواهینامه CE صادر میکند . هزینه اخذ استاندارد CE انطباق باتوجه ب اینکه بصورت ریالی دریافت میگردد بسیار پایین بوده

روند دریافت گواهینامه CE

روند اخذ گواهینامه CE

روند اخذ گواهینامه CE کاملا بستگی بنوع محصول همینطور اعتبار مرجع صادرکننده نشان CE داشته . مشخصا روند اخذ گواهینامه CE انطباق بسیار کم هزینه تر همینطور سریعتر میباشد . بنابراین اکثر گواهینامه CE صادر شده درایران نوع گواهینامه CE انطباق میباشد

Call Now Button02146135223