ERP مخفف چیست؟

ERP مخفف چیست؟ Enterprise resource planning مخفف ERP است. برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یک سیستم نرم افزاری است که به شما کمک می کند کل کسب و کار خود را اجرا کنید، از اتوماسیون و فرآیندهای مالی، منابع انسانی، تولید، زنجیره تامین، خدمات، تدارکات و موارد دیگر پشتیبانی می کند.

ERP مخفف چیست؟ ادامه مطلب »