تصویر اخذ فوری گواهینامه اداره کار

اخذ فوری گواهینامه اداره کار

اخذ فوری گواهینامه اداره کار درخواست تمامی شرکت های پیمانکاری هست که برای حضور در مناقصه و اعتبار سنجی بانکی به آن نیاز پیدا می کنند. گرفتن گواهینامه از اداره کار روند بروکراسی خاصی داشته و باید متقاضی مدارک درخواستی توسط اداره کار را تکمیل و بارگزاری نماید تا تشکیل پرونده انجام شود. روند دریافت گواهینامه از اداره کار بلحاظ تشکیل پرونده و بازرسی ها زمان بر بوده لذا متقاضیان درخواست اخذ فوری گواهینامه اداره کار را دارند. برای اخذ فوری گواهینامه اداره کار متقاضیان می توانند با شرکت ارتباط برقرار کرده و اطلاعات تکمیلی دریافت کنند.

اداره کار استان ها برای شرکت های پیمانکاری دو نوع گواهینامه صادر می کنند به نام های گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری. متقاضیان برای ورود به مناقصه باید حتما گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ارائه دهند لذا چنانچه پیمانکار فاقد مدارک لازمه باشد می تواند اقدام به اخذ فوری گواهینامه اداره کار نماید.

مقاله فوق بابت تکمیل اطلاعات متقاضیان برای اخذ گواهینامه های صادر شده از اداره کار مکتوب شده با مطالعه دقیق مقاله اطلاعات جامعی از روند صدور گواهینامه از اداره کار به دست مکی آورید، همچنین اطلاعات کاملی در مورد اخذ فوری گواهینامه اداره کار.

اداره کار چه گواهینامه هایی صادر می کند:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برای شرکت های خدماتی و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری برای تمام شرکت های پیمانکاری که درخواست حضور در مناقصه را دارند توسط اداره کار صادر می شود. شرکت های پیمانکاری باید توسط یک سازمان بالا دستی تایید صلاحیت شوند به نوعی اداره کار استان ها وظیفه احراز صلاحیت پیمانکار برای حضور در مناقصه را دارد.

احراز صلاحیت پیمانکاران در دو حوزه نوع فعالیت همینطور رعایت موارد ایمنی و بهداشت انجام می شود. لذا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برای شرکت های خاص که امور خدماتی همانند فضای سبز را انجام می دهند صادر می شود، که به نوعی زمینه فعالیت پیمانکار مشخص می شود. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی تضمین رعایت مسائل ایمنی و بهداشت در کارگاه های فعال است که توسط اداره کار استان ها تایید صلاحیت می شود.

شرکت های پیمانکاری برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار باید به اداره کار استان خود مراجعه نمایند. اشتباه اغلب پیمانکاران به دلیل عدم اطلاعات کافی این هست که مثلا اساسنامه در یک شهر دیگر ثبت ادرس شده و در شهر دیگری که پیمان فعال دارند یا دفتر مرکزی دارند مراجعه به اداره کار می کنند برای دریافت گواهینامه. بنابراین پیمانکاران باید از اداره کار استانی اقدام نمایند که آدرس ثبتی درج شده در اساسنامه شرکت در همان استان باشد. برای اخذ فوری گواهینامه اداره کار می توانید از هر استانی که ثبت اساسنامه شده توسط شرکت ما مراجعه کنید و گواهینامه موقت را دریافت کنید.

مشاهده تصویر گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

اطلاعات در مورد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ها برای شرکت هایی صادر می شود که زمینه فعالیت آنها در حوزه خدماتی است. در حقیقت اداره کار توسط گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حوزه فعالیت شرکت های خدماتی را تایید می کند. شرکت هایی که در حوزه فعالیت فضای سبز، چاپ و تکثیر، تعمیر ماشین آلات اداری، حمل و نقل عمومی، تامین نیروی انسانی، امور آشپزخانه، کترینگ ها، کارخانجاتی که از وزارت صنعت مجوز تولید داشته باشند، خدمات آتشنشانی فعال باشند باید توسط اداره کار استان ها احراز صلاحیت شوند و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برای شرکت های خدماتی توسط اداره کار سه ساله صادر می شود و پیمانکار موظف به تمدید اعتبار سالیانه توسط اداره کار است. برای تمدید سالیانه گواهینامه پیمانکار باید تمامی قراردادهای اعلام شده در جدول بیست اداره دارایی را در دبیرخانه اداره کار ثبت نماید و رونوشت تهیه کند.

مدارک لازم برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری شامل:

اساسنامه ثبتی شرکت، آگهی ثبتی، روزنامه رسمی، مدارک اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل، طرح طبقه بندی مشاغل، لیست بیمه، لیست پرداخت حقوق، گواهینامه دوره بیست ساعته کارفرمایی، نامه درخواست اخذ گواهینامه در سربرگ شرکت و غیره می باشد.

متقاضیان نیز می توانند اقدام نمایند به اخذ فوری گواهینامه اداره کار برای گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط شرکت، لذا جهت کسب اطلاعات تماس بگیرید.

اطلاعات در مورد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری برای شرکت هایی صادر می شود که پیمان فعال داشته باشند، لذا یکی از شروط صدور گواهینامه توسط اداره کار راه اندازی پیمان فعال می باشد. چنانچه پیمانکاری کرگاه فعال جهت معرفی به اداره کار نداشته باشد می تواند اقدام به اخذ فوری گواهینامه اداره کار (نامه موقت دوماهه اداره کار) برای حضور در مناقصه و راه اندازی پیمان نماید.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری برای تمامی شرکت های پیمانکاری که خواهان حضور در مناقصه را دارند الزامی می باشد. پیمانکاران در حوزه فنی مهندسی و خدماتی برای راه اندازی کارگاه حتما باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشته باشند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به نوعی تایید می کند پیمانکار مسائل ایمنی و بهداشت مربوط به کارگران و کارمندان را رعایت می کند.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ها صادر می شود، لذا محل پیمان راه اندازی شده ملاک قرار نمی گیرد بلکه آدرس ثبتی اساسنامه مورد تایید اداره کار می باشد. تایید صلاحیت ایمنی اعتباری دو ساله داشته که پیمانکار موظف به ثبت قراردادهای جاری بسته شده در واحد دبیرخانه اداره کار می باشد.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی شامل:

دارا بودن پیش نیاز (رتبه پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری)، گواهینامه دوره 40 ساعته و 16 ساعته ارزیابی ریسک مسئول ایمنی، گواهینامه دوره هشت ساعته کارگری، گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی، ارائه اطلاعات آدرس پیمان فعال، اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی و مدارک کلی مربوط به شرکت جزو مدارکی می باشد که پیمانکار باید ارائه دهد تا بتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت کند.

اخذ فوری گواهینامه ادراه کار درخواست اغلب پیمانکارانی است که نیاز به اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارند. بنابراین جهت اطلاع از روند اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ارتباط برقرار نمایید.

تایید صلاحیت پیمانکاری چیست

شرایط اخذ فوری گواهینامه اداره کار:

پیمانکاران می توانند به دو صورت اقدام به اخذ فوری گواهینامه اداره کار نمایند، چنانچه برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مدارک لازم را ندارید و نیاز فوری به نامه موقت دو ماهه جهت حضور در مناقصه دارید، شرکت می تواند نامه موقت دوماهه پس از دریافت یکسری از مدارک در سربرگ اداری شرکت صادر نماید. بنابراین برای اخذ فوری گواهینامه اداره کار (گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری) با ارائه و تکمیل مدارک می توانید نامه موقت از اداره کار اخذ نمایید.

پیمانکارانی که درخواست اخذ فوری گواهینامه اداره کار برای تایید صلاحیت ایمنی را دارند می توانند خیلی سریع گواهینامه دو ماهه موقت از اداره کار را دریافت کنند. گواهینامه موقت در صورتی برای پیمانکار صادر می شود که پیمان فعال برای بازرسی نداشته باشد. در حقیقت اداره کار نامه موقت دوماهه را صادر می کند تا پیمانکار پیمان خود را برای بازرسی محیا نماید.

پیمانکارانی که پیمان فعال دارند ولی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نکرده و نواقص پرونده دارند برای اخذ فوری گواهینامه اداره کار با شرکت در ارتباط باشند.

 

بیشتر بخواینم:

اخذ نامه موقت دوماهه از اداره کار

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه) چیست ؟

 

برچسب ها: اخذ فوری مدرک hse اداره کار، اخذ فوری گواهینامه اداره کار، اخذ فوری گواهینامه از اداره کار، اخذ فوری نامه موقت از اداره کار، اخذ فوری گواهینامه ایمنی از اداره کار

 

1 دیدگاه دربارهٔ «اخذ فوری گواهینامه اداره کار»

  1. بازتاب: تایید صلاحیت اداره کار - مرکز مشاوره ایران گواه021-46134156

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
پیمایش به بالا
02146135223