ارتقاء رتبه انفورماتیک

نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک

نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک

نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک

نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک سوال اغلب شرکت های انفورماتیکی است که قبلا اقدام به اخذ رتبه انفورماتیک کرده اند و پس از یک سال درخواست ارتقاء رتبه انفورماتیک خود را دارند. لذا شرایط و نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک از مهمترین سوالات متقاضیان است.

ارتقاء رتبه 7 انفورماتیک به رتبه های 6 انفورماتیک، رتبه 5 انفورماتیک و حتی رتبه 4 انفورماتیک به راحتی امکان پذیر بوده است. منتها چنانچه متقاضیان درخواست ارتقاء رتبه 7 یا 6 انفورماتیک به رتبه 2 یا 1 انفورماتیک داشته باشند، نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک از رتبه 7 به رتبه 2 یا 1 انفورماتیک کمی سخت می باشد.

مقاله فوق برای اطلاع رسانی متقاضیان از نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک توسط گروه ایران گواه مکتوب شده است. لذا برای اطلاع از نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک از رتبه 6 انفورماتیک به رتبه 5، یا از رتبه 5 انفورماتیک به رتبه 4 انفورماتیک، از رتبه 6 انفورماتیک به رتبه 3 انفورماتیک و غیره مقاله فوق مطالعه گردد.

نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک چگونه است:

شرکت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات (IT)، خدمات پشتیبانی شبکه، تولید نرم افزار فعالیت می کنند و اقدام به اخذ گواهینامه رتبه انفورماتیک کرده اند، می توانند پس از یک سال از اخذ رتبه انفورماتیک اقدام به ارتقاء رتبه انفورماتیک نمایند.

رتبه انفورماتیک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (ساجات) به شرکت هایی اهدا می گردد که هم زمینه فعالیت آنها تایید شده باشد و هم اینکه شرایط اخذ رتبه انفورماتیک را دارا باشند. لذا هر مجموعه ای حتی صرف بر اینکه چندین سال سابقه فعالیت پیمانکاری داشته باشد نمی تواند اقدام به اخذ رتبه نماید.

برای اطلاع از نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک متقاضیان باید اطلاعات کاملی در مورد مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه انفورماتیک داشته باشند. همچنین اطلاع از دستورالعمل جامع شورای عالی انفورماتیک برای ارتقاء رتبه انفورماتیک ضرورت دارد.

جهت دسترسی به آئین نامه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی روی آئین نامه احراز صلاحیت انفورماتیک کلیک نمایید. با مطالعه آئین نامه می توانید اطلاعات کاملی در مورد نحوه امتیاز دهی و بررسی شرکت های انفورماتیک جهت ارتقاء رتبه انفورماتیک به دست آورید.

ارتقاء-رتبه-انفورماتیک

شرایط ارتقاء رتبه انفورماتیک:

برای ارتقاء رتبه انفورماتیک شرکت ها ابتدا باید بدانند که چه رتبه ای قبلا اخذ کرده اند، سپس باید مدارکی را در سامانه ساجات بارگذاری نمایند که در آئین نامه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک به آن اشاره شده است. بر اساس آئین نامه اجرایی شرکت هایی که درخواست اخذ رتبه انفورماتیک یا درخواست ارتقاء رتبه انفورماتیک دارند باید امتیاز بین 600 الی 6000 هزار امتیاز به دست آورند.

بنابراین برای اطلاع از نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک باید مدارکی را در سامانه بارگذاری نمایید تا باعث بهبود امتیاز به دست آورده شود. اغلب شرکت ها خودشان برای اخذ گواهینامه رتبه انفورماتیک اقدام نکرده اند و این عمل توسط شرکت های ثبتی یا شرکت های مشاوره ای انجام شده است.

بنابراین ممکن است دسترسی به سامانه ساجات برای بارگذاری مدارک را نداشته باشند. در این صورت باید طی یک نامه اداری همراه با اساسنامه و مدارک مدیرعامل یا نفری که حق امضاء دارد به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نماید. سپس اعلام تغییر رمز دسترسی به سامانه را اعلام نماید تا یوزر و پسورد جدیدی برای شرکت توسط این سازمان در نظر گرفته شده و اعلام گردد.

پس از دسترسی به سامانه باید مدارکی که باعث افزایش امتیاز شرکت می باشد در سامانه بارگذاری نماید. سپس توسط کارشناس بررسی می گردد و چنانچه مدارک مورد تایید باشد امتیاز به دست آمده بیشتر و در نهایت ارتقاء رتبه اتفاق می افتد.

چه مدارکی برای ارتقاء رتبه نیاز است:

اغلب شرکت هایی که در زمینه IT یا انفورماتیک فعالیت می کنند درخواست ارتقاء رتبه انفورماتیک دارند یا اینکه در مورد نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک سوالات بیشماری دارند. لذا چالش متقاضیان مدارکی است که باید برای ارتقاء رتبه در سامانه بارگذاری نمایند.

اولین چالش متقاضیان این است که از زمانی که اقدام به اخذ رتبه کرده اند باید قراردادهای ثبتی را در سامانه بارگذاری می کرده که این کار را انجام نداده اند. لذا چنانچه از مدت عقد قرارداد بیش از شش ماه نگذشته باشد شرکت ها می توانند اقدام به بارگذاری قرارداد در سامانه ساجات و در پرونده خود کنند.

پس از بارگذاری قراردادها و برای ارتقاء رتبه انفورماتیک مهمترین موضوع اظهار نامه مالیاتی شرکت می باشد که باید بارگذاری نماید. بارگذاری سه قرارداد شاخص که در سال جاری منتهی به اظهار نامه مالیاتی اعلام و بارگذاری گردد. لیست بیمه و مبلغ پرداخت دست مزد و حقوق کارکنان شرکت و همچنین مدارک کارشناسان باعث بهبود رتبه انفورماتیک شرکت ها می شود.

  • سه قرارداد شاخص که بالاترین مبلغ را داشته باشند.
  • اظهارنامه مالیاتی سال آخر.
  • مفاصاحساب قراردادهای به اتمام رسیده.
  • لیست بیمه کارکنان و پرداخت حقوق کارکنان.

 

امتیاز بندی ارتقاء رتبه انفورماتیک:

شرکت ها برای اخذ رتبه انفورماتیک باید حداقل 600 امتیاز کسب نمایند و چنانچه کمتر از 600 امتیاز به دست آورند به هیچ عنوان نمی توانند رتبه انفورماتیک کسب نمایند. بنابراین حتی شرکت های تازه کار که اولین سال فعالیت خود را طی می کنند با ارائه مدارک تایید شده می توانند به راحتی اقدام به اخذ رتبه 7 انفورماتیک نمایند.

چنانچه امتیاز شرکت از 600 به 1000 یا 1500 امتیاز ارتقاء پیدا نماید یعنی شرکت متقاضی با توجه به نوع فعالیتی که در ساسنامه اعلام شده می تواند در چند گروه اقدام به رتبه نماید. همچنین این شرکت می تواند تا رتبه 6 برای گروه های مشخص شده رتبه اخذ نماید.

به دست آرودن امتیاز 1500 تا 2500 باعث می شود شرکت ها بتوانند تا رتبه 4 حتی 3 ارتقاء رتبه داشته باشند. 2500 تا 6000 باعث ارتقاء رتبه تا 1 انفورماتیک می شود.

شرایط-ارتقاء-رتبه-انفورماتیک
مدارکی که باعث امتیاز آوری می شود:

در توضیحات بالا در مورد نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک توضیحاتی داده شد که متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شرکت ارتباط برقرار نمایند. مشاوره بابت اخذ و ارتقاء رتبه انفورماتیک توسط کارشناسان رایگان می باشد و هیچ هزینه ای در یافت نمی گردد.

حال سوال متقاضیان این است که برای کسب امتیازات بیشتر برای ارتقاء رتبه انفورماتیک چه مدارکی باید اعلام و بارگذاری شود.

مهمترین موضوعی که باعث ارتقاء رتبه انفورماتیک می شود سود اعلام شده در اظهارنامه مالیاتی شرکت ها می باشد. در حقیقت سازمان برنامه و بودجه از طریق سود اعلام شده متوجه می شود به حجم ریالی شرکت و اینکه شرکت توانایی انجام پروژه های بزرگ را دارد. شرکت هایی که دارای رتبه انفورماتیک هستند و تقاضای ارتقاء رتبه انفورماتیک دارند باید سود اعلام شده در اظهار نامه مالیاتی را بالا در نظر بگیرند. معمولا شرکت ها خود را زیان ده معرفی می کنند بابت اینکه مالیات کمتری پرداخت نمایند، ولی برای ارتقاء رتبه به مشکل می خورند. سود داخل اظهارنامه باعث می شود حداقل بین 1000 تا 3000 هزار امتیاز،  شرکت ها به دست آورند.

موضوع بعدی قراردادهای به اتمام رسیده و قراردادهای در دست اجرای شرکت می باشد. هر چقدر مبلغ قراردادها بالاتر باشد و حوزه فعالیت قراردادی متفاوت باشد متقاضیان ارتقاء رتبه انفورماتیک می توانند در گروه های مختلفی اقدام به اخذ رتبه یا ارتقاء رتبه انفورماتیک نمایند. معمولا اعلام می شود جهت ارتقاء رتبه انفورماتیک متقاضیان سه عدد از قراردادهایی که مبلغ بالاتری دارند در سامانه بارگذاری نمایند.

بارگذاری قرارداد با مبلغ بالا باعث به دست آمدن امتیاز بین 500 تا 1500 امتیاز می گردد. لذا حداقل سه قرارداد شاخص با مبلغ ریالی بالا در سامانه بارگذاری نمایید.

مفاصاحساب بیمه باعث می شود سازمان برنامه و بودجه متوجه شود شرکت متقاضی چقدر به تعهدات خود در قبال سازمان بیمه تامین اجتماعی و دولت عمل می کند. بنابراین ارائه مفاصاحساب بیمه باعث امتیاز آوری شرکت ها برای ارتقاء رتبه انفورماتیک می شود.

لیست بیمه و پرداخت حقوق شرکت برای متقاضیان ارتقاء رتبه انفورماتیک امتیاز آور است. بنابراین هرچه شرکت تعداد کارمندان بیشتری داشته باشند و پرداخت حقوق به کارمندان مخصوصا کارشناسان امتیاز آور بیشتر باشد باعث به دست آمدن امتیاز بیشتری برای شرکت می شود.

بیشتر بخوانیم:

هزینه اخذ گواهینامه ایزو شرکتها

طبقه بندی مشاغل چیست

 

برچسب ها: نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک، نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک چگونه است، مدارک لازم جهت نحوه ارتقاء رتبه انفورماتیک، ارتقاء رتبه انفورماتیک، شرایط ارتقاء رتبه انفورماتیک

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]

1 دیدگاه دربارهٔ «ارتقاء رتبه انفورماتیک»

  1. بازتاب: شرایط افراد امتیاز آور برای شرکت های کامپیوتری, اخذ رتبه انفورماتیک - مرکز مشاوره ایران گواه01

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
02146135223