تفاوت بین ایزو 9000 و ایزو 9001

تفاوت کلیدی بین ایزو 9000 و ایزو 9001 چیست؟
Table of Contents

تفاوت بین ایزو 9000 و ایزو 9001 چیست؟

برای پاسخ به سوال تفاوت بین ایزو 9000 و ایزو 9001 چیست، بهتر است بدانید استاندارد ایزو 9000 خانواده سیستم مدیریت کیفیت است که ایزو 9001 یکی از اعضای خانواده ایزو 9000 است. بنابراین، ISO 9000 اساساً مجموعه ای از واژگان و تعاریف برای کل مجموعه مدیریت کیفیت است درحالی که هدف اصلی ISO 9001 این است که صاحب کسب و کار نسبت به رویه های کیفیت بیشتر اقدام کند.

اصطلاح مدیریت کیفیت به سیستمی از فعالیت ها اطلاق می شود که به سازمان ها یا کسب وکارها کمک می کند تا مشخص شود چقدر انتظارات ذینفعان و مشتریان را برآورده می کنند. ایزو 9000 و ایزو 9001 هر دو مربوط به مدیریت کیفیت هستند اما تفاوت هایی با هم دارند.

در زیر به تفاوت های کلیدی بین ایزو 9000 و ایزو 9001 می پردازیم.

تفاوت های اصلی بین ایزو 9000 و ایزو 9001 چیست؟

استاندارد ایزو 9000 مجموعه سیستم مدیریت کیفیت را تعریف می کند و شرکت ها و سازمان های متقاضی اجرای سیستم مدیریت کیفیت را آماده پیاده سازی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (QMS) می کند. این درحالی است که ایزو 9001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت است که براساس مبانی مدیریت کیفیت شرکت های متقاضی را گواهی می کند.

شرکت ها برای بهبود عملکرد و کارایی عملیاتی فرآیندهای خود نیاز به اصول و مبانی سیستم مدیریت کیفیت (QMS) دارند که این مبانی توسط استاندارد ایزو 9000 تعریف شده است. شرکت ها بعد از پیاده سازی الزامات QMS نیاز به تاییدیه آن دارند که با دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت خود را تضمین می کنند.

استاندارد ایزو 9000 قابلیت صدور گواهینامه ندارد اما متقاضیان می توانند برای تعهد خود به اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 9001 نمایند.

اما به جدول مقایسه بین ایزو 9000 و ایزو 9001 در زیر توجه کنید.

جدول مقایسه بین ایزو 9000 و ایزو 9001

پارامترهای مقایسه

ایزو 9000

ایزو 9001

دلالت

ISO 9000 مجموعه ای از استانداردهای مدیریت کیفیت است که چارچوبی بین المللی پذیرفته شده برای تضمین یکپارچگی محصولات و خدمات ارائه می دهد.

ISO 9001 یک روش ارزیابی انطباق است که به ارزیابی اینکه آیا محصولات، خدمات و فرآیندهای تولید سازمان با الزامات تعیین شده مطابقت دارند یا خیر، مربوط می شود.

هدف، واقعگرایانه

استاندارد ایزو 9000 برای اطمینان از سازگاری سیستم مدیریت کیفیت با استانداردهای بین المللی است.

استاندارد ایزو 9001 یک سیستم مدیریت کیفیت عالی است زیرا هدف آن کمک به سازمان ها برای دریافت گواهی استاندارد ایزو 9001 است.

محدودیت

ایزو 9000 محدود به صنعت خاصی نیست.

ایزو 9001 محدود به صنایع یا رویه های خاص است.

تقسیم بندی دستورالعمل

استاندارد ایزو 9000 به پنج قسمت تقسیم می شود.

استاندارد ایزو 9001 به دو قسمت الزامات اجباری و اختیاری تقسیم می شود.

الزامات استاندارد

الزامات استاندارد ایزو 9000 فرآیند کاری برای تولید، پروژه های ساختمانی، خدمات بهداشتی و درمانی، تولید مواد غذایی و فروشگاه های خرده فروشی را پوشش می دهد.

الزامات استاندارد ایزو 9001 تضمین کننده روابط با مشتری، مدیریت و تصمیم گیری نهایی است.

ایزو 9000 چیست؟

ایزو 9000 چیست؟

استاندارد ایزو 9000 یک سیستم کیفیت است که از خانواده استانداردها تشکیل شده است. استانداردهای زیادی جزو خانواده سری ایزو 9000  هستند، از جمله ایزو 9001. هدف استاندارد ایزو 9000 تعریف اصطلاحات و واژگان موجود در بقیه استانداردها است.

متن استاندارد ایزو 9000 نه تنها مبانی مدیریت کیفیت را تشریح می کند، بلکه شامل اصول مدیریت کیفیت نیز می شود که خانواده استانداردها بر اساس آنها است:

تمرکز بر مشتری: شرکت ها باید نیازهای مشتریان خود را درک کنند، نیازهای آنها را برآورده کنند و از انتظارات فراتر روند.

رهبری: باید هدف و جهتی در شرکت ایجاد شود تا به کارکنان در دستیابی به اهداف شرکت کمک کند.

مشارکت کارکنان: هر کارمند در شرکت باید به طور فعال درگیر شود تا به طور کامل به شرکت منتفع شود.

رویکرد فرآیندی: وقتی به فعالیت ها به عنوان یک فرآیند نگریسته شود، نتیجه مطلوب به طور کارآمد به دست می آید.

روش شناسی سیستم برای مدیریت: شناسایی و درک فرآیندها به راه حل های موثر و کارآمد کمک می کند.

بهبود مستمر: این باید هدف دائمی شرکت شما باشد.

رویکرد مبنی بر تصمیم گیری: شرکت ها باید پس از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تصمیم گیری کنند.

روابط تجاری با ارزش: پس از بهره مندی همه، ارزش بیشتری ایجاد می شود.

ایزو 9001 چیست؟

ایزو 9001 چیست؟

استاندارد ایزو 9001 یک استاندارد فردی در خانواده ISO 9000 است. ایزو 9001 شامل الزامات سیستم های مدیریت کیفیت برای کسب و کاری است که محصولات و خدمات با ارزش را عرضه می کند. منابع انسانی سازمان ها از سیستم مدیریت کیفیت QMS برای حفظ تمرکز مشتری استفاده خواهند کرد.

برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 سازمان ها ملزم به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت هستند. پس هم تجزیه و تحلیل شکاف و هم ممیزی داخلی مورد نیاز است. هدف اصلی استاندارد ایزو 9001  اقداماتی است که باید توسط سازمان ها انجام شود. در طول تجزیه و تحلیل شکاف، سیستم های مدیریت کیفیت فعلی ارزیابی می شوند، به سیستم قدیمی تبدیل می شوند و با سیستم جدید ایزو 9001 مقایسه می شوند.

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 9001 2015 ملزم به پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت و انجام ممیزی داخلی هستند.

انجام این کار به آنها کمک می کند تا میزان عملکرد QMS را ارزیابی کنند و تضمین کنند که آیا کسب و کار شما واجد شرایط صدور گواهینامه ایزو 9001 است یا خیر.

برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 چه مراحلی باید طی شود؟

شما برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 نیاز به متن استاندارد ایزو 9001 دارید. استاندارد ایزو 9001 توسط 10 بند اطلاع رسانی شده که متقاضیان باید مستندات بندهای مکتوب شده را داشته باشند.

پس برای دریافت گواهینامه ایزو 9001 معتبر ابتدا مستندات QMS خود را اجرایی کنید سپس ممیزی داخلی را انجام دهید تا عدم انطباق ها بر طرف شوند. سوابق خود را حفظ کنید اقدام نمایید برای انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو 9001.

ممکن است برای انتخاب مرجع صدور ایزو چالش هایی داشته باشید. شما می توانید با ما در ارتباط باشید تا بهترین مرجع صدور ایزو به شما معرفی شود.

مرجع صدور گواهینامه ایزو 9001 کیست؟, شرح در مقاله

مرجع صدور گواهینامه ایزو 9001 کیست؟

CB ها (نهادهای صدور ایزو) مرجع صدور گواهینامه ایزو هستند. CB ها با نام های تجاری مختلفی در ایران ثبت شده اند. ممکن است مرجع صدور ایزو اعتبار خود را از IAF یا NACI ایران دریافت کرده باشد. البته برخی از CB ها توسط هیچکدام از این سازمان ها اعتبار خود را دریافت نکرده و به صورت خصوصی تحت اعتبار ASCB یا انجمن های دیگر غیر IAF اقدام به صدور گواهینامه ایزو 9001 می کنند.

مسلماً مرجع صدور ایزو که توسط IAF یا NACI تایید شده باشد دارای بالاترین سطح اعتباری هستند و اصطلاحاً عنوان می شود گواهینامه ایزو اصل دریافت کرده اید.

برای اطلاع از اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو و انتخاب مرجع صدور با ما در ارتباط باشید.

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]
پیمایش به بالا
02146135223