تصویر اخذ فوری گواهینامه اداره کار

اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه

اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه مورد نیاز پیمانکارانی است که هنوز موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (گواهی نامه HSE اداره کار) نشده اند. تمامی پیمانکاران فارغ از نوع فعالیتی که انجام می دهند باید حتما دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باشند تا بتوانند در مناقصات حضور داشته باشند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان ها صادر می گردد و شرایط صدور گواهینامه لازمه ارائه مدارک از سمت پیمانکار جهت احراز صلاحیت می باشد. اغلب پیمانکاران بلحاظ اینکه نوپا هستند یا اینکه اطلاعاتی در مورد اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی نداشته اقدام به تکمیل مدارک و اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار نکرده اند. لذا جهت حضور در مناقصه نیاز به اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه دارند.

حال اینکه شرایط اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه چیست و چطور پیمانکار می تواند اقدام به اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه نماید. از طریق مقاله فوق می پردازیم به اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه که اصطلاحا به نام نامه موقت دوماهه اداره کار عنوان می شود.

مدارک لازم جهت اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه:

نامه موقت دوماهه اداره کار برای پیمانکارانی صادر می شود که پیمان فعال جهت بازرسی ندارند منتها مدارک تکمیلی را در سامانه اداره کار بارگزاری کرده و تشکیل پرونده فیزیکی داده اند. شرکت های پیمانکاری جهت حضور در مناقصه نیاز به اخذ فوری گواهینامه اداره کار دارند، خوب اغلب پیمانکاران یا نواقص پرونده دارند یا پیمان فعالی برای اینکه به اداره کار اعلام نمایند برای بازرسی ندارند. بنابراین دنبال راهی هستند تا اقدام به اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه نمایند. شرکت های پیمانکاری برای دریافت نامه موقت اداره کار باید حتما مدارکی داشته باشند تا بتوانند احراز صلاحیت شرکت خود را به اداره کار اثبات نمایند. مدارکی که شرکت های پیمانکاری جهت اخذ نامه موقت دوماهه باید داشته باشند به شرح ذیل می باشد.

مدارک ثبتی شرکت همانند اساسنامه، اخرین تغییرات و روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات، مدارک شناسایی مدیر عامل به همراه مدرک تحصیلی مدیرعامل و مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره. ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه برای شرکت های فنی مهندسی یا ارائه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری خدماتی برای شرکت های خدماتی. گواهینامه دوره 20 ساعته عمومی کارفرمایی، گواهینامه دوره 8 ساعته عمومی کارگری، گواهینامه دوره 40 ساعته عمومی ایمنی و بهداشت و گواهینامه دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک. مدارک بیمه و پرداخت حقوق کارکنان شرکت، تعهد نامه محضری جهت عدم وجود قرارداد رسمی و نامه درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در سربرگ شرکت.

نحوه اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه:

پیمانکاران جهت اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه دو راه پیش روی خود دارند. اول اینکه مدارک درخواستی را به سرعت تکمیل نمایند و در سامانه اعلام شده توسط اداره کار بارگزاری نمایند سپس جهت تشکیل پرونده به دفتر خدمات اداره کار (دفتر انجمن اداره کار) مراجعه نمایند. سپس چنانچه پیمان فعال جهت بازرسی نداشته باشند دفتر انجمن اعلام می نماید به اداره کار جهت صدور نامه موقت اداره کار. نامه ای که اداره کار صادر می کند باید دارای مهر برجسته و مهر ثبتی اداره کار باشد تا قابل قبول برای مناقصه گر باشد.

اغلب شرکت های پیمانکاری به دلیل نوپا بودن و نداشتن پیش نیاز یا تکمیل نبودن مدارک جهت اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه چالش های بیشماری دارند. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه در صورتیکه مدارک کامل باشد یا شرکت متقاضی فاقد مدارک تکمیلی باشد با ما در ارتباط باشید.

شرکت هایی که مدارک کامل دارند و فاقد پیمان فعال جهت بازرسی هستند می توانند طی مدت یک هفته الی ده روز کاری اقدام به اخذ نامه موقت دوماهه اداره کار نمایند، و چنانچه مدارک کامل ندارید جهت تکمیل مدارک یا اخذ فوری نامه موقت اداره کار برای حضور در مناقصه با ما در ارتباط باشید.

مدارک پیمانکاران جهت حضور در مناقصه:

شرکت های پیمانکاری برای حضور در مناقصه نیاز داشته مدارک کاملی ارائه دهند تا حداکثر امتیاز برای رتبه بندی و اعتبار سنجی را دریافت نموده و برنده مناقصه شوند. برای برنده شدن در مناقصات پیمانکار به گواهینامه هایی همچون رتبه، تایید صلاحیت پیمانکاری، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، گواهینامه ایزو و گواهی نامه HSE دارد.

برخی پیمانکاران گواهینامه HSE را با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اشتباه می گیرند در صورتیکه گواهینامه HSE به عنوان استاندارد بین المللی توسط نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو صادر می شود و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار صادر می شود. موضوع فعالیت مناقصه بسیار حائز اهمیت می باشد لذا پیمانکارانی که در حوزه فنی مهندسی همانند، آب و ابنیه، تاسیسات، نفت وگاز، مشاوره و انفورماتیک فعال هستند باید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه)، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و گواهینامه ایزو ارائه دهند.

مناقصاتی که موضوع خدماتی همانند تامین نیروی انسانی، فضای سبز، کترینگ و اشپرخانه، چاپ و تکثیر، تعمیر ماشین آلات اداری، انتظامی و یا تامین تجهیزات اداری می باشد، باید پیمانکارانی در این مناقصه شرکت کنند که دارای گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری خدماتی و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه ایزو باشند. ارائه گواهینامه ایزو برای هیچ مناقصه ای ضروری نیست مگر اینکه مسئول مناقصه جهت احراز صلاحیت سیستم مدیریت کیفیت از پیمانکار درخواست داشته باشد. منتها ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای تمامی پیمانکاران الزامی است.

خلاصه مطلب:

تمامی شرکت های پیمانکاری برای حضور در مناقصه نیاز به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارند، لذا شرکت های فنی مهندسی یا شرکت هایی که در حوزه خدماتی فعالیت می کنند باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری داشته و به کارفرما ارئه دهند. لذا اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به بزرگترین چالش پیمانکاران تبدیل شده.

برخی پیمانکاران به دلیل سوابق اجرایی طی سالیان گذشته اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نکرده اند و فکر می کردند به دلیل سوابق کاری به راحتی مناقصه را برنده می شوند. حال اینکه دولت براساس دستورالعمل اجرایی سال 97 شمسی تمامی کارفمایان را موظف کرده با پیمانکارانی وارد قرارداد شوند که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشته باشند. برخی دیگر از پیمانکاران به دلیل نوپا بودن خیلی از مدارک قابل ارائه همانند رتبه یا گواهینامه صلاحیت اداره کار را ندارند ولی برای شروع فعالیت نیاز به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارند. بنابراین بزرگترین چالش پیمانکار اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه می باشد. نامه صادر شده به نام نامه موقت دوماهه اداره کار و در صورتی صادر می شود که پیمانکار مدارک اصلی شرکت را داشته باشد و فقط پیمان فعال جهت بازرسی نداشته باشد.

حال اینکه چنانچه شرکت های پیمانکاری مدارک مثبته داشته باشند می توانند به راحتی توسط دفاتر انجمن اقدام به اخذ نامه موقت اداره کار نمایند و چنانچه مدارک کامل را نداشته باشند باید اقدام به تکمیل مدارک خود نمایند. جهت تکمیل مدارک و اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه لطفا با مرکز در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانیم:

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

برچسب ها: اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه، نامه موقت دوماهه اداره کار، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

2 دیدگاه دربارهٔ «اخذ فوری نامه اداره کار برای حضور در مناقصه»

  1. بازتاب: گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - مرکز مشاوره ایران گواه

  2. بازتاب: گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - مرکز مشاوره ایران گواه02

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]
پیمایش به بالا
02146135223