ماه: می 2022

دریافت گواهینامه ایزو چقدر هزینه دارد

دریافت گواهینامه ایزو چقدر هزینه دارد

دریافت گواهینامه ایزو چقدر هزینه دارد، اینکه بخواهیم به موضوع فوق بپردازیم نیاز هستند متقاضیان بدانند گواهینامه ایزو بر اساس چه استراتژی دریافت میکنند. هدف از گرفتن گواهینامه ایزو بین شرکت ها همچنین سازمان ها متفاوت هست.

تشخیص گواهینامه ایزو جعلی

تشخیص گواهینامه ایزو جعلی

تشخیص گواهینامه ایزو جعلی از گواهی نامه ISO اصلی یا بین المللی چالش بسیاری از متقاضیان است.ممکن است برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که نحوه تشخیص گواهینامه ایزو جعلی چگونه است. شما با مطالعه این مقاله می توانید به راحتی گواهینامه ایزو جعلی و فیک را از گواهینامه ایزو اصلی و بین المللی تشخیص دهید.

ایزو 37001 چیست

ایزو 37001 چیست

ایزو 37001 چیست؟ ISO 37001 یک استاندارد سیستم مدیریتی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در سال 2016 منتشر شد. همانطور که از عنوان آن پیداست، این استاندارد الزامات ایجاد، اجرا، بهره برداری، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ضد رشوه را تعیین می کند. (ABMS). همچنین در مورد اقدامات و رویکردهایی که سازمان ها می توانند برای پایبندی به الزامات این استاندارد اتخاذ کنند، راهنمایی می کند.

استفاده از آرم ایزو در سربرگ شرکت

استفاده از آرم ایزو در سربرگ شرکت

استفاده از آرم ISO در سربرگ شرکت موضوعی است که اخذ کنندگان گواهینامه ایزو درخواست می کنند. ممکن است سازمان شما توانسته باشد گواهینامه ISO معتبر را دریافت نماید. شما درخواست دارید که در سربرگ شرکت از آرم ISO استفاده کنید.

هفت اصل مدیریت کیفیت در ایزو 9001

هفت اصل مدیریت کیفیت در ایزو 9001

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا استاندارد ISO 9001 دارای برخی الزامات است؟ یا از خود پرسیده اید که چرا یک الزام به شکلی که هست بیان می شود؟ با درک اصول اصلی پشت نوشتن استاندارد، نه تنها می‌توانید الزامات را بهتر درک کنید، بلکه می‌توانید روی اجرای موفق‌تر الزامات در سیستم مدیریت کیفیت خود نیز کار کنید.

Call Now Button02146135223