حسین کریمی

دریافت گواهینامه اداره کار

دریافت گواهینامه اداره کار همانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضیان چالشهای بیشماری داشته . اغلب متقاضیان بابت عدم اطلاعات کافی سردرگم درادارات دولتی جهت روند دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی هستند . لذا باعث مشاجره ، سردرگمی حتی زمانبر بوده پرونده تایید صلاحیت ایمنی میگردد . مهمترین مدرک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشتن پیش نیاز یعنی رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد .
مدرک مسئول ایمنی مدرک مهم دیگر بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد . پیمانکاران بابت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی حتما میبایست جهت پروژههای فعال خود مسئول ایمنی بامدرک معتبر داشته باشند سپس اقدام نمایند توسط اداره کار بابت تایید مسئول ایمنی .

دریافت گواهینامه اداره کار ادامه مطلب »

تصویر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه مورد درخواست اغلب پیمانکاران هست . لذا توسط مقاله فوق میپردازیم ب اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری داشته باشند , روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه میباشد , اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه ممکن هست همچنین مدارک لازم جهت اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه چیست . لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی مقاله فوق ب دقت مطالعه گردد . چنانچه سوال ویا ابهامی وجود داشت باکارشناسان مرکز ارتباط برقرار نمایید .

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه ادامه مطلب »

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران بیشترین سرچ ازطریق موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM توسط متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بوده .
متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو جهت موارد نیاز گوناگون دنبال مراجع صدور گواهینامه ISO هستند تابتوانند براساس استراتژی تعریف شده نیاز خود یعنی اخذ گواهینامه ایزو برآورده نمایند . لذا توسط راههای گوناگون منجمله سرچ گوگل دنبال شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران هستند .
شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو بیشماری درایران فعالیت میکنند لذااعتبار مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو نیز متفاوت هست . بعضا شرکتهای صدور ایزو دارای تاییدیه بین المللی بوده پس گواهینامه ISO صادرشده اعتبار بین المللی داشته . حتی برخی مراجع صادرکننده گواهینامه ISO ادعا دارندکه گواهینامه ایزو صادر شده اعتبار بین المللی داشته . توسط مقاله فوق میپردازیم ب ادعای شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران .

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران ادامه مطلب »

مراجع صدور ایزو در ایران

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ مشخصا اعلام شد ایزو ، استاندارد پذیرفته شده توسط بین الملل جهت یکسان سازی استاندارد ویا برابری استاندارد بین جوامع بین الملل میباشد . حال سوال پیش میآید چگونه گواهینامه ISO صادر میگردد .
WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ شرکتها میتوانند د ر راستای تعهدات خود اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ایزو . زمینه فعالیت شرکت متقاضی ایزو بسیار مهمم بوده ، مثلا شرکتهای تولیدی مواد غذایی میبایست اقدام کنند بابت اخذ گواهینامه HACCP ویا گواهینامه ایزو 22000 . پیمانکاران شرکتهای نفت وگاز میبایست اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ISO 29001 سیستم مدیریت صنایع نفت وگاز . منتها پیش نیاز تمامی استاندارد(های) تدوین شده سازمان ایزو ، استاندارد ISO 9001 میباشد

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ ادامه مطلب »

ایزو چیست

OHSAS 18001 چیست

18001 چیست ، استاندارد OHSAS 18001 توسط سازمان استاندارد ملی انگلستان سال 2007 بازنگری شد . طی بازنگری صورت پذیرفته الزامات استاندارد ISO 9001 همینطور الزامات استاندارد ISO 14001 ب الزامات استاندارد OHSAS 18001 اضافه شد .

OHSAS 18001 چیست ادامه مطلب »

OHSAS 18001

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت بستگی داشته ب اهداف شرکت همینطور استراتژی تعریف شده توسط مدیران بالادستی .
شرکتها اغلب بطور کلی دودسته تقسیم میشوند ، شرکتهای پیمانکاری همینطور شرکتهای خدماتی
شرایط گرفتن ایزو برای شرکت پیمانکاری اصولاباتوجه ب حساسیت کار میبایست ابتداپیاده سازی الزامات استاندارد ISO باشد سپس صدور گواهینامه ایزو ، منتها کاملا متفاوت هست شرایط گرفتن ایزو شرکت تولیدی میبایست توسط استراتژی تعریف شده مشخص گردد

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ادامه مطلب »

روند دریافت گواهینامه ایزو شرکتها

HSE چیست

HSE چیست , مراکز بیشماری طی سطح بین الملل گواهینامه HSE صادر میکنند . مرجع صدور گواهینامه HSE توسط انجمن IAF اعتبار سنجی میشوند . مرجع صدور مدرک HSE ، CB نامیده میشود .
CB مخفف Certificate Body یعنی بدنه صدور میباشد ، بنابراین CB (ها) بعنوان مرکز صدور براساس استاندارد تدوین شده بین المللی اقدام میکنند بابت صدور گواهی HSE .
مراجع صدور گواهینامه HSE اعتبار(های) متفاوتی داشته ، چنانچه مرجع صدور تحت اعتبار انجمن بین المللی IAF فعالیت کند دارای بالاترین سطح اعتباری صدور گواهینامه میباشد .

HSE چیست ادامه مطلب »

HSE-MS

فرآیند دریافت گواهینامه حلال

فرآیند دریافت گواهینامه حلال براساس سیساتهای سازمانی ، شرکت درخواست کننده توسط مشاوران شرکت ایران گواه توضیح داده میشود . چنانچه متقاضی اخذ آرم حلال بخواهد صرفا گواهینامه نشان حلال داشته باشد جهت تبلیغات همینطور برندینگ فرآیند دریافت گواهینامه حلال کاملا متفاوت بوده نسبت ب فرآیند دریافت گواهینامه حلال معتبر .
مراجع صدور گواهینامه ایزو , گواهینامه حلال بصورت عمومی صادر میکنند ؛ نکته مهم اینکه گواهینامه حلال صادرشده توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو بصورت نانواکریدنت بوده اعتبار بین المللی نداشته صرفا جهت برندینگ همینطور تبلیغات متقاضیان درخواست میدهند .
فرآیند صدور گواهینامه حلال توسط مرجع صدور غیرمعتبر خلاصه میگردد جهت پرکردن برگه درخواست آرم حلال ، واریز مبلغ صدور گواهینامه حلال سپس اخذ گواهی حلال .

فرآیند دریافت گواهینامه حلال ادامه مطلب »

فرآیند اخذ گواهینامه حلال

گواهینامه CE

گواهینامه CE , مدرک صادرات کالاهای خاص جهت خرید وفروش دراتحادیه اروپا میباشد . منتها آیا تمامی محصولات جهت صادرات میبایست دارای نشان CE باشند ؟ آیا باهر گواهی CE میتوان محصول صادر نمود ؟ چه کشور(هایی) جهت صادرات نیاز داشته محصول دارای لوگو CE باشد .
مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه طی مطلب فوق اطلاع رسانی میکند بابت نوع اعتبار گواهینامه CE همینطور اخذ گواهینامه CE

گواهینامه CE ادامه مطلب »

مرکز معتبر صدور گواهینامه CE

دوره آموزش عمومی ایمنی 40 ساعته

ثبت نام دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت توسط شرکت ایران گواه نه تنها صددرصد اخذ گواهینامه 40 ساعته ایمنی بهداشت ر اتضمین میکند ، بلکه عملکرد فرآیند صدور گواهینامه 40 ساعته مسئول ایمنی سرعت میبخشد .
شرکت مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه توسط مراجع برگزارکننده دورههای مسئولین ایمنی همزمان دوره 40 ساعته همچنین دوره 16 ساعته ویژه مسئولین ایمنی برگزار میکند لذا صرفه جویی میشود د رزمان متقاضیان مدرک مسئول ایمنی .

دوره آموزش عمومی ایمنی 40 ساعته ادامه مطلب »

تصویر گواهینامه مسئول ایمنی
پیمایش به بالا
02146135223