صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط مقاله فوق منتشر می گردد. نکته خیلی مهم اینکه چنانچه متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بطور کامل مقاله فوق مطالعه نمایند بدون هیچگونه سوال و یا چالشی خود میتوانند اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری. مقاله فوق توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه جهت روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مکتوب گشته. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط اداره کار استان ها صادر میگردد، لذا ثبت آدرس اساسنامه شرکت هر جا باشد متقاضی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می بایست توسط اداره کار همان استان اقدام نمایند بابت گرفتن مدرک تایید صلاحیت ایمنی.

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست:

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط برخی متقاضیان با نام های گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار، گواهینامه HSE اداره کار، گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های مهندسی، گواهینامه ایمنی اداره کار، گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی همچنین مدرک تایید صلاحیت ایمنی نامبرده می شود. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان صادر میگردد لذا پیمانکارانی که ثبت اساسنامه غیر از تهران هست میبایست توسط استان ثبت اساسنامه خود اقدام نمایند برای گرفتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی. حال اینکه توسط مقاله صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میپردازیم به نحوه گرفتن گواهینامه اداره کار.

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای چه شرکت هایی صادر میگردد:

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بواقع مجوز ورود پیمانکاران به مناقصه می باشد، بنابراین کلیه پیمانکاران ائم از شرکت های خدماتی، شرکت های مشاوره، شرکت های مهندسی و به طور کلی کلیه پیمانکاران بابت حضور در مناقصه می بایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ارائه دهند. اغلب سوال پیش می آید آیا اشخاص حقیقی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند، جواب سوال این هست که اشخاص حقیقی نیز میتوانند بر مبنای مدارک مثبته خود اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به نام خودشان نه صرفا به نام شرکت.

 

 

مدارک جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست براساس نوع فعالیت خود گواهینامه رتبه و یا گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی داشته باشند. بواقع پیش نیاز ثبت نام تایید صلاحیت ایمنی رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد. براساس آئین نامه اجرایی سال 97 شمسی هیئت دولت تمامی کارفرمایان موظف شدند با پیمانکارانی قرارداد منعقد کنند که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری داشته باشند لذا ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری جزو مهمترین مدرک شرکت ها شناخته میشود. مدارک مورد نیاز شرکت ها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به شرح ذیل می باشد.

 

مدارک مهم جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی:

ارائه پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ( رتبه و یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری )، ارائه دوره 20 ساعته کارفرمایی، ارائه گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری، اسانامه شرکت، آخرین تغییرات شرکت، روزنامه رسمی، مدارک اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، فرم درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در سربرگ اداری شرکت، لیست تجهیزات ایمنی در سربرگ اداری شرکت، تعهد نامه محضری بابت اعلام پروژه ها، آخرین لیست بیمه، آخرین برگه پرداخت حقوق کارکنان که به تایید بانک رسیده باشد. لیست کامل مدارک در مطلب مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ذکر شده.

 

گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی چیست:

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، یکی از مهمترین مدارک جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ارائه گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی می باشد. مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره میبایست طی ثبت نام و در 3 روز هر جلسه 8 ساعت در کلاس برگزار شده توسط اداره کار شرکت نماید، آموزش ببیند سپس در آزمون شرکت نماید چنانچه نمره قبولی دریافت کرد توسط اداره کار گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی صادر میگردد. نکته مهم اینکه حتما باید شخص ثبت نام شده در دوره شرکت نماید و ارائه دوره 20 ساعته کارفرمایی الزامی بوده. در حال حاضر با توجه به بیماری کرونا دوره ها بصورت آنلاین توسط اداره کار برگزار می شود.

 

گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری چیست:

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، دیگر مدرک مهم جهت بارگزاری در سامانه اداره کار برای گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی گواهینامه دوره 8 ساعته عمومی کارگری می باشد. دوره 8 ساعته کارگری می بایست براساس لیست بیمه پیمان  همینطور لیست بیمه دفتر مرکزی کلیه نفرات حاضر در لیست دوره برگزار نموده سپس گواهینامه صادر شود. حضور کلیه نفرات در لیست بیمه بارگزاری شده الزامی بوده چنانچه حتی یک نفر گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری نداشته باشد پرونده ناقص بوده توسط اداره کار بررسی نمیگردد. دوره 8 ساعته کارگری توسط اداره کار بصورت آنلاین برگزار می شود.

 

پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست:

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت های پیمانکاری را به دو دسته خدماتی، مهندسی تقسیم بندی کرده. لذا شرکتهای خدماتی توسط اداره کار میبایست گواهینامه تایی صلاحیت پیمانکاری به نام گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی توسط اداره کار اخذ نمایند. شرکت های فنی مهندسی انفورماتیکی مشاوره ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ساجات اقدام نمایند برای گرفتن رتبه به نام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری. ارائه یکی از دو مدرک نامبرده شده جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی الزامی میباشد.

 

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برمبنای مدارک درخواست شده توسط اداره کار می بایست کلیه مدارک بصورت فایل اسکن آماده بارگزاری در سایت اداره کار به ادرس WWW. svcc.mcls.gov.ir مراجعه نموده سپس توسط یکی از درگاه های معرفی شده اقدام نمایند جهت بارگزاری مدارک موجود. سپس بعد از بررسی اداره کار پرونده تایید میگردد بعد متقاضی مدارک فیزیکی پرونده می بایست ارجاء دهد یکی از انجمن های معرفی شده توسط اداره کار، پرونده توسط انجمن ارسال میشود اداره کار، بازرسی توسط اداره کار در پیمان فعال اعلام شده در نهایت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

 

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:

صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط مقاله فوق مکتوب شده به انضمام اینکه مدرک صادر شده توسط اداره کار 2 سال اعتبار داشته پس از سال دوم می بایست اقدام نمایید جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی. متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی حتما می بایست پیمان فعال داشته باشند بلحاظ اینکه بازرسی توسط ممیز اداره کار در کارگاه انجام می شود. متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نیازی به ارائه تاییدیه مسئول ایمنی نداشته.

 

مقالات مرتبط:

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

پرسش و پاسخ در مورد تایید صلاحیت پیمانکاری

 

 

 

3 دیدگاه دربارهٔ «صفر تا صد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی»

  1. بازتاب: گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری 02146133082 مرکز مشاوره ایران گواه

  2. بازتاب: مدرک HSE اداره کار چیست, گرفتن - مرکز مشاوره ایران گواه4613

  3. بازتاب: شرکت های تولید کننده محصولات IT به چه مدارک و مجوزهایی نیاز دارند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 5]
پیمایش به بالا
02146135223