احراز هویت شرکت ها

احراز هویت شرکت ها

احراز هویت شرکت ها

احراز هویت شرکت ها

احراز هویت شرکت ها همچنین نحوه احراز هویت شرکت ها و افراد موضوعی است که شرکت ها همچنین کارکنان شرکت ها جهت اخذ گواهینامه از اداره کار درگیر آن هستند. احراز هویت شرکت ها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) همچنین گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری به چالش بزرگی برای شرکت ها و کارکنان شرکت ها تبدیل شده است. بنابراین توسط مقاله احراز هویت شرکت ها به موارد و موضوعات فوق الذکر پرداخته می شود.

نحوه احراز هویت شرکت ها.

نحوه احراز هویت شرکت های حقیقی.

چرایی احراز هویت شرکت ها و افراد حقیقی.

سایت احراز هویت شرکت ها.

احراز هویت کارکنان شرکت ها.

 

تا انتهای مقاله احراز هویت شرکت ها با ما همراه باشید. مقاله فوق توسط مجموعه ایران گواه بابت اطلاع رسانی از احراز هویت شرکت ها همچنین احراز هویت افراد حقیقی و کارکنان شرکت ها مکتوب گشته است.

نحوه احراز هویت شرکت ها:

مهمترین چالش متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و تایید صلاحیت پیمانکاری از اداره کار احراز هویت شرکت ها، احراز هویت مدیران عامل شرکت ها همچنین احراز هویت کارمندان شرکت ها است. بنابراین در ابتدای مقاله احراز هویت شرکت ها به نحوه احراز هویت شرکت های حقیقی و حقوقی پرداخته می شود.

شرکت ها در سازمان ثبت شرکت ها به دو دسته شرکت های با مسئولیت محدود، سهامی خاص و شرکت های حقیقی به اسم اشخاص به ثبت می رسند. در اساسنامه ثبتی شرکت ها یک نفر به عنوان مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و امضاء داران شرکت نام برده می شوند. بنابراین جهت احراز هویت می بایست شخصی که به عنوان مدیرعامل یا امضاء دار نامبرده شده است اقدام به احراز هویت خود و شرکت نماید.

جهت احراز هویت متقاضیان باید وارد سامانه (https://prkar.mcls.gov.ir/Login) کاردان شوند. بعد از ورود به سامانه باید روی احراز هویت کلیک شود. سپس از درگاه احراز هویت الکترونیکی وارد صفحه جدیدی می شوند که باید اطلاعات خود را در این صفحه بارگذاری نمایند.

حال در این صفحه باید مشخص شود که احراز هویت برای شرکت است، برای مدیرعامل شرکت است یا برای کارکنان شرکت. همچنین شرکت ها به دو دسته شرکت های حقیقی و شرکت های حقوقی تقسیم بندی می شوند که در ادامه به آن پرداخته می شود.

احراز هویت شرکت های حقیقی:

شرکت های حقیقی جزو آن دسته از شرکت ها هستند که توسط شخص حقیقی ثبت شده اند و به عنوان مجموعه حقوقی مسئولیت محدود یا سهامی عام ثبت نشده اند. جهت احراز هویت شرکت های حقیقی باید پس از ورود به سامانه و طی کردن مراحل عنوان شده در بالا تیک کارفرمای حقیقی زده شود و اطلاعات درخواستی در قسمت های مشخص شده پر گردد.

اطلاعات ثبتی باید به نام شخص حقیقی که شرکت ثبت کرده باشد و در صورت مغایرت اطلاعات شرکت حقیقی احراز هویت نمی شود. اطلاعات درخواستی که باید تکمیل گردد شامل:

  • کد ملی صاحب کارگاه.
  • تاریخ تولد صاحب کارگاه.
  • کد کارگاه تامین اجتماعی.
  • شماره تلفن همراه.
  • شماره شبا متعلق به صاحب کارگاه.

تمامی اطلاعات نامبرده شده باید به نام خود شخص (صاحب کارگاه) باشد و در غیر اینصورت احراز هویت اشخاص حقیقی صورت نمی پذیرد. کارگاه های ثبت شده حقیقی همانند کارگاه های قالی شویی، کارگاه های نصب داربست، کارگاه های ساخت و تولید مبلمان شهری یا منزل و …. که جزو اصناف می باشند باید ادقام به احراز هویت شرکت های حقیقی نمایند.

پس از احراز هویت و در صورت درست امنجام شدن تمامی مراحل همچنین اعلام صحیح اطلاعات درخواستی کد احراز هویت برای صاحب کارگاه sms می شود.

احراز هویت شرکت های حقوقی:

شرکت هایی که در سازمان ثبت شرکت ها به عنوان شرکت های سهامی عام و یا شرکت های مسئولیت محدود ثبت شده اند باید توسط سایت کاردان احراز هویت شوند. برای احراز هویت شرکت های حقوقی باید ابتدا مدیر عامل شرکت یا کارفرما اقدام به احراز هویت کارفرما کرده باشد. منظور از کارفرما در اینجا صاحب کار یا مدیر عامل شرکت است. شرکت های پیمانکاری جهت احراز هویت شرکت های پیمانکاری باید اقدام به این مرحله نمایند.

پس از احراز هویت کارفرما ی حقوقی می توان اقدام به احراز هویت شرکت نمود. برای احراز هویت شرکت باید به جای کد ملی شماره شناسه ملی شرکت و شماره شبا شرکت در سامانه درج گردد. پس از احراز هویت شرکت کد احراز هویت برای مدیرعامل شرکت SMS می شود.

چنانچه مدیرعامل شرکت عضو سامانه جامع کار نباشد (یعنی قبلا مدیرعامل احراز هویت نکرده باشد یا اینکه دسترسی به مدیرعامل شرکت امکان پذیر نباشد) می توان با انتخاب گزینه نماینده مدیرعامل در همان صفحه احراز هویت، نماینده مدیرعامل اقدام به احراز هویت خود و شرکت نماید.

احراز هویت کارگران شرکت:

چالش بعدی که معمولا کارفرمایان یا پیمانکاران با آن دست و پنجه نرم می کنند مشکلات احراز هویت کارگران است. اغلب کارفرمایان از این گلایه دارند که دسترسی کاملی به اطلاعات فردی کارگر ندارند یا کارگر به دلیل عدم سواد تحصیلی خود نمی تواند نسبت به احراز هویت اقدام نماید.

کارگران فصلی که معمولا شرکت های پیمانکاری همانند شرکت های ساختمانی دارند دیگر چالش متقاضیان برای احراز هویت کارگران می باشد. طی مقالات بعدی در مورد این چالش ها برای احراز هویت کارگران بیشتر توضیح داده می شود. برای احراز هویت کارگران همانند مراحل ذکر شده در بالا می باشد و نکته مهم اینکه اطلاعاتی که کارگران وارد می کنند باید به نام خودشان باشد.

پس از احراز هویت کارگران کد احراز هویت از طریق SMS به خط موبایل درج شده در سایت کاردان ارسال می گردد.

 

چرا شرکت ها و افراد باید احراز هویت نمایند:

مهمترین سوالی که متقاضیان احراز هویت شرکت ها همچنین احراز هویت اشخاص دارند اینکه چرا باید احراز هویت انجام شود. در حقیقت اداره کار استان ها شرکت ها را بر مبنای نوع فعالیت، تعداد نفرات مشغول به کار در شرکت و سایت های شرکت و دستورالعمل های ایمنی مربوط به گیمان بررسی و صلاحیت کار شرکت را احراز می کند.

یکی از موضوعات مهم برای اداره کار نحوه فعالیت کارگران، تعداد کارگران مشغول به کار در هر شرکت پیمانکاری و ایمنی و بهداشت کارگران است. لذا گواهینامه HSE اداره کار (گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی) توسط هیئت دولت برای تمامی پیمانکاران الزامی شده است تا شرایط و روند کاری پیمانکار را تحت بررسی خود داشته باشند.

یکی از مهمترین موضوعات دسترسی به تعاداد کارگران مشغول در شرکت ها است. بنابراین اداره کار با احراز هویت شرکت ها، احراز هویت مدیرعاملان شرکت ها و احراز هویت کارگران به این اطلاعات دست پیدا می کند.

پس تمامی شرکت های پیمانکاری که با حضور در مناقصات اقدام به عقد قرارداد با کارفرمایان می کنند ملزم به اخذ  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی شده اند. شرکت ها برای اخذ گواهینامه HSE از اداره کار باید دارای مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی یا صلاحیت پیمانکار (رتبه) باشند. بنابراین برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نیز باید احراز هویت افراد تحت لیست بیمه انجام شود.

خلاصه مطلب:

شرکت های پیمانکاری اعم از حقیقی و حقوقی همچنین کارگران مشغول در شرکت های پیمانکاری باید احراز هویت نمایند. سایت احراز هویت شرکت ها همچنین کارگران سامانه کاردان است لذا جهت احراز هویت باید به این سامانه مراجعه شود. برای احراز هویت افراد همچنین شرکت باید اطلاعاتی همانند:

 کد ملی برای فرد، شماره شناسه ملی برای شرکت، شماره موبایل به اسم شخص، شماره حساب شبا برای شخص و شماره شبا برای شرکت.

شرکت های پیمانکاری برای حضور در مناقصه باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ارائه دهند و یکی از مراحلی که باید انجام شود احراز هویت شرکت و احراز هویت کارگران است.

بیشتر بخوانیم:

ماده 154 اداره کار چیست

استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

 

برچسب ها: احراز هویت شرکت ها، احراز هویت اشخاص، احراز هویت پیمانکار، احراز هویت شرکت حقیقی، احراز هویت شرکت حقوقی، نحوه احراز هویت، سایت احراز هویت

 

به این مقاله امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]

1 دیدگاه دربارهٔ «احراز هویت شرکت ها»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
02146135223