گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی چیست

گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی چیست سوال اغلب پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه میباشد . پیمانکاران مخصوصا شرکتهای تازه تاسیس پیمانکاری مادامیکه میخواهند درمناقصه شرکت کنند میبایست مدارک لازم جهت امتیازبندی ارائه دهند . مهمترین مدرکی ک توسط کارفرمایان ویا مسئول مناقصه مطالبه میگردد ، ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میباشد . حال چالش اصلی پیمانکار شروع میشود . گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی چیست

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

اخذ گواهی نامه GMP

اخذ گواهی نامه GMP مورد درخواست تولیدکنندگان حتی واردکنندگان محصولات غذایی ، دارویی همینطور بهداشتی آرایشی میباشد . گواهی نامه GMP بنام گواهینامه جی ام پی پلاس توسط برخی متقاضیان نامیده میشود . لذا نظربه تمایل متقاضیان اخذ گواهی نامه GMP جهت دریافت گواهینامه بین المللی GMP ابتدا موارد خیلی مهم همینطور خلاصه شده زیررا مطالعه وبا توجه ب اهداف مجموعه خود تصمیم گیری سپس اقدام بفرمایید . همچنین می توانید از مشاوره رایگان مرکز ایران گواه درخصوص کسب اطلاعات حقوقی وفنی بیشتر استفاده نموده تابتوانید بهترین تصمیم رامتناسب بانیاز واقعی خود بگیرید

روند اخذ گواهینامه GMP

هزینه اخذ گواهینامه CE

متقاضیان اخذ گواهینامه CE جهت برآورد هزینه اخذ گواهینامه CE ابتدا میبایست مشخص نمایند توسط چه مرجع صدوری تحت چه اعتباری میخواهند گواهینامه CE داشته باشند . هزینه اخذ گواهینامه CE توسط مراجع مختلف همینطور محصولات متفاوت فرق داشته . چنانچه متقاضی خواهان دریافت گواهینامه CE اورجینال باشد میبایست بالاترین هزینه بابت گرفتن CE اورجینال پرداخت نماید . هزینه اخذ گواهینامه CE خوداظهاری نسبتا پایین تربوده بلحاظ اینکه مرجع صدور براساس اطلاعات متقاضی گواهینامه CE صادر میکند . هزینه اخذ استاندارد CE انطباق باتوجه ب اینکه بصورت ریالی دریافت میگردد بسیار پایین بوده

هزینه اخذ استاندارد CE

دریافت گواهینامه اداره کار

دریافت گواهینامه اداره کار همانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضیان چالشهای بیشماری داشته . اغلب متقاضیان بابت عدم اطلاعات کافی سردرگم درادارات دولتی جهت روند دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی هستند . لذا باعث مشاجره ، سردرگمی حتی زمانبر بوده پرونده تایید صلاحیت ایمنی میگردد . مهمترین مدرک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشتن پیش نیاز یعنی رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میباشد .
مدرک مسئول ایمنی مدرک مهم دیگر بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد . پیمانکاران بابت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی حتما میبایست جهت پروژههای فعال خود مسئول ایمنی بامدرک معتبر داشته باشند سپس اقدام نمایند توسط اداره کار بابت تایید مسئول ایمنی .

تصویر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه مورد درخواست اغلب پیمانکاران هست . لذا توسط مقاله فوق میپردازیم ب اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری داشته باشند , روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه میباشد , اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه ممکن هست همچنین مدارک لازم جهت اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت مناقصه چیست . لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی مقاله فوق ب دقت مطالعه گردد . چنانچه سوال ویا ابهامی وجود داشت باکارشناسان مرکز ارتباط برقرار نمایید .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران

شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران بیشترین سرچ ازطریق موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM توسط متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بوده .
متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو جهت موارد نیاز گوناگون دنبال مراجع صدور گواهینامه ISO هستند تابتوانند براساس استراتژی تعریف شده نیاز خود یعنی اخذ گواهینامه ایزو برآورده نمایند . لذا توسط راههای گوناگون منجمله سرچ گوگل دنبال شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران هستند .
شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو بیشماری درایران فعالیت میکنند لذااعتبار مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو نیز متفاوت هست . بعضا شرکتهای صدور ایزو دارای تاییدیه بین المللی بوده پس گواهینامه ISO صادرشده اعتبار بین المللی داشته . حتی برخی مراجع صادرکننده گواهینامه ISO ادعا دارندکه گواهینامه ایزو صادر شده اعتبار بین المللی داشته . توسط مقاله فوق میپردازیم ب ادعای شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران .

مراجع صدور ایزو در ایران

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟

WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ مشخصا اعلام شد ایزو ، استاندارد پذیرفته شده توسط بین الملل جهت یکسان سازی استاندارد ویا برابری استاندارد بین جوامع بین الملل میباشد . حال سوال پیش میآید چگونه گواهینامه ISO صادر میگردد .
WHAT IS ISO ایزو چیست ؟ شرکتها میتوانند د ر راستای تعهدات خود اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ایزو . زمینه فعالیت شرکت متقاضی ایزو بسیار مهمم بوده ، مثلا شرکتهای تولیدی مواد غذایی میبایست اقدام کنند بابت اخذ گواهینامه HACCP ویا گواهینامه ایزو 22000 . پیمانکاران شرکتهای نفت وگاز میبایست اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ISO 29001 سیستم مدیریت صنایع نفت وگاز . منتها پیش نیاز تمامی استاندارد(های) تدوین شده سازمان ایزو ، استاندارد ISO 9001 میباشد

ایزو چیست

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت بستگی داشته ب اهداف شرکت همینطور استراتژی تعریف شده توسط مدیران بالادستی .
شرکتها اغلب بطور کلی دودسته تقسیم میشوند ، شرکتهای پیمانکاری همینطور شرکتهای خدماتی
شرایط گرفتن ایزو برای شرکت پیمانکاری اصولاباتوجه ب حساسیت کار میبایست ابتداپیاده سازی الزامات استاندارد ISO باشد سپس صدور گواهینامه ایزو ، منتها کاملا متفاوت هست شرایط گرفتن ایزو شرکت تولیدی میبایست توسط استراتژی تعریف شده مشخص گردد

روند دریافت گواهینامه ایزو شرکتها

HSE چیست

HSE چیست , مراکز بیشماری طی سطح بین الملل گواهینامه HSE صادر میکنند . مرجع صدور گواهینامه HSE توسط انجمن IAF اعتبار سنجی میشوند . مرجع صدور مدرک HSE ، CB نامیده میشود .
CB مخفف Certificate Body یعنی بدنه صدور میباشد ، بنابراین CB (ها) بعنوان مرکز صدور براساس استاندارد تدوین شده بین المللی اقدام میکنند بابت صدور گواهی HSE .
مراجع صدور گواهینامه HSE اعتبار(های) متفاوتی داشته ، چنانچه مرجع صدور تحت اعتبار انجمن بین المللی IAF فعالیت کند دارای بالاترین سطح اعتباری صدور گواهینامه میباشد .

HSE-MS
پیمایش به بالا
Call Now Button02146135223